Προσωπικά δεδομένα

Η ατομική επιχείρηση «ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ» (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η «επιχείρηση») σέβεται και προστατεύει τα διακινούμενα μέσω διαδικτύου προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή/και πελατών (εφεξής καλούμενοι «χρήστης») της ιστοσελίδας www.stellatsalikidou.gr (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η «ιστοσελίδα»).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σκοπό έχει να ενημερώσει σχετικά με την πολιτική χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ο χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει το περιεχόμενο της Πολιτικής Απορρήτου και αποδέχεται αυτό στο σύνολό του. Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι εάν δεν αποδέχεται τους όρους, όπως αναφέρονται παρακάτω, είτε εν μέρει είτε συνολικά, απέχει από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων της Πολιτικής Απορρήτου οποτεδήποτε, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών, εντός των νομίμων πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση θα αναρτήσει τις αλλαγές στην ιστοσελίδα, ώστε οι χρήστες να είναι πάντα ενήμεροι για τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου. Τέτοιες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, ήτοι από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε περιήγησή και χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας τροποποίησης, θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των χρηστών των ως άνω μεταβολών. Είναι ευθύνη των χρηστών να ελέγχουν την Πολιτική Απορρήτου για περιοδικές τροποποιήσεις.

Η διαχείριση των πληροφοριών που λαμβάνονται, κατά την επίσκεψή στην ιστοσελίδα, υπόκειται στους όρους της παρούσας, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής (ν. 2472/1997 και ν. 3471/2006, όπως ισχύουν) και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμός 2016/679, Οδηγίες 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ), αλλά και από τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται μόνον για πληροφορίες που συλλέγονται από την ιστοσελίδα και όχι για πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα ή από άλλες ιστοσελίδες.

H επιχείρηση δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών της. Η ιστοσελίδα είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών που επιθυμεί.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και τι είδους δεδομένα συλλέγονται

Με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα και που εκουσίως καταχωρεί κατά την εγγραφή του ως πελάτης και την δημιουργία του λογαριασμού του. Η αλήθεια, ακρίβεια και εγκυρότητα των προσωπικών δεδομένων που παρέχει είναι αποκλειστική ευθύνη του.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα είναι κυρίως αυτά που απαιτούνται προκειμένου να προβεί σε αίτημα παροχής υπηρεσίας μέσω αυτής, όπως για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση (χώρα, περιφέρεια (προαιρετικό), πόλη, οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κωδικός), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου. Επίσης συλλέγονται δεδομένα όπως η διεύθυνση URL του διαδικτυακού τόπου από τον οποίο ήρθε στην ιστοσελίδα, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και το πρόγραμμα του περιηγητή που χρησιμοποιεί, καθώς και η διεύθυνση IP της συσκευής του.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα, προκειμένου οι χρήστες της να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την επιχείρηση, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να τους παρέχονται οι υπηρεσίες που επιθυμούν. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των χρηστών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται άμεσα με αυτή τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες της για την διαδικασία εξυπηρέτησης των πελατών και παροχής των επιθυμητών υπηρεσιών.

 1. Συγκέντρωση πληροφοριών

Η επιχείρηση σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους χρήστες της ιστοσελίδας να παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που επιθυμούν να τους παρασχεθούν υπηρεσίες που προσφέρονται, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα και/ή να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας πληρωμής επιθυμητής υπηρεσίας στην ιστοσελίδα, θα σας ζητηθεί το όνομα, το επώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση (χώρα, περιφέρεια (προαιρετικό), πόλη, οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κωδικός), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά και προαιρετικά ο χρήστης δύναται να αποστείλει σημειώσεις αναφορικά με την παραγγελία του. Η ιστοσελίδα κάνει χρήση των πληροφοριών που δίνει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει η επιχείρηση μαζί του σχετικά με (i) την παροχή της επιθυμητής από τον χρήστη υπηρεσίας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη χρήστη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέες ή εναλλακτικές υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και την επιχείρηση. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει ή όχι να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες από την επιχείρηση στέλνοντας αίτημα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση tsalikidou.diet@gmail.com.
Κάθε παρεχόμενη υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του χρήστη παραμένει αυστηρά απόρρητο. Η εκ μέρους του χρήστη προσκόμιση προσωπικών δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η επιχείρηση απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας να παρέχουν στους χρήστες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε καμία άλλη περίπτωση η ιστοσελίδα δεν μπορεί να μοιραστεί με τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, χωρίς πρότερη δική του συναίνεση, εκτός και αν αυτό προβλέπεται από το Νόμο.

 

 1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων

Η επιχείρηση αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Η πρόθεση της επιχείρησης είναι να μη συλλέγει ούτε να τηρεί εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από ανήλικο χωρίς συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτού, όπου αυτή απαιτείται, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν άμεσα.

 

 1. Προστασία δεδομένων

Η επιχείρηση εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στην παρούσα ιστοσελίδα, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Ταυτόχρονα είναι ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός (π.χ. προσωπικός υπολογιστής), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός  που χρησιμοποιεί είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο  λογισμικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζει ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (όπως π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser, ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, μη χρήση λογισμικού και εξοπλισμού από αμφίβολες πηγές, κ.λπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιεί να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

 

 1. «Ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα

Η επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας της δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο μέσω της ιστοσελίδας σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν τον ίδιο ή τρίτα πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή της επιχείρησης. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε χρήστες ή τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή / και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις τους κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

 1. Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων

Σε γενικές γραμμές, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από τους χρήστες εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά του χρήστη

Ο χρήστης έχει τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορεί να ζητήσει να λάβει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων (όπως π.χ. τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας κ.λ.π.).
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορεί να ζητήσει να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων του (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λ.π.).
 • Δικαίωμα περιορισμού: Μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, όπου στο νόμο ορίζεται.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορεί ανά πάσα στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Μπορεί να ζητήσει να του δοθούν ή να μεταφερθούν σε τρίτο πάροχο σε ηλεκτρονική μορφή συγκεκριμένες πληροφορίες που έχετε παράσχει στην επιχείρηση.

 

 1. Τρόποι άσκησης δικαιωμάτων

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά του, μπορεί να απευθυνθεί:

 • στη φυσική έδρα της επιχείρησης,
 • μέσω της ιστοσελίδας, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη, η επιχείρηση θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά του εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής του χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ανταπόκρισή της επιχείρησης στο ανωτέρω αίτημά παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτημά του χρήστη είναι εμφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, μπορεί είτε να επιβληθεί εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς τον χρήστη προηγουμένως σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημά του.

Χειριστής και υπεύθυνος (DPO) των προσωπικών δεδομένων είναι:

Τσαλικίδου Στυλιανή

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου 19, ΤΚ 66132, Δράμα

Τηλέφωνο: (+30) 25210 47900

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tsalikidou.diet@gmail.com

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί μαζί του για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εφόσον θεωρεί ο χρήστης ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του, μπορεί να υποβάλλει και καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact[@]dpa.gr

 

 1. Cookies

Η ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί «Cookies» ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών αυτής. Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) σας κατά την πλοήγησή του χρήστη στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται, κάνοντας έτσι την μελλοντική περιήγησή του στις ίδιες ιστοσελίδες ταχύτερη και πιο εύκολη. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα «Cookies» χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης για τη διευκόλυνση πρόσβασης των χρηστών, για στατιστικούς λόγους, λόγους προώθησης των υπηρεσιών του της επιχείρησης και βελτίωσης της ιστοσελίδας και για την διεκπεραίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση, είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης των «Cookies», ότι τα «Cookies» χρησιμοποιούνται για να έχει η επιχείρηση την δυνατότητα να αναγνωρίσει και να διευκολύνει την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, ότι είναι ελεύθεροι να αρνηθούν την χρήση των «Cookies» αν το επιτρέπει ο φυλλομετρητής (browser) τους, παρόλο που μια τέτοια ενέργεια θα επηρεάσει την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα «Cookies» δεν προκαλούν ουδεμία βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη ή στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική «Cookies» θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα εμφανίζεται ένα μήνυμα με μια επεξήγηση για την πολιτική «Cookies». Εφόσον επιλέξετε ότι αποδέχεστε την χρήση «Cookies», δίνετε αυτομάτως την συγκατάθεσή σας στην χρήση αυτών χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους σας.

 1. Πολιτική απορρήτου ηλεκτρονικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται

Για την χρήση ηλεκτρονικών προγραμμάτων ανταλλαγής μηνυμάτων και τηλεδιασκέψεων (ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά Viber, Zoom, Webex, Skype, Messenger, Instagram κλπ) που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση ισχύουν οι εκάστοτε όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου καθενός εξ αυτών των ηλεκτρονικών προγραμμάτων, τα οποία ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται. Η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα που οφείλονται είτε σε κάθε ηλεκτρονικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται είτε στην σύνδεση στο διαδίκτυο που διαθέτει ο χρήστης για την χρήση αυτού. Σε περίπτωση μη παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών για λόγους που ανάγονται στην σφαίρα ευθύνης του ηλεκτρονικού προγράμματος που χρησιμοποιείται ή στην επιχείρηση, θα συμφωνείται από κοινού με τον χρήστη/πελάτη άλλη ημέρα και ώρα παροχής της υπηρεσίας.

 1. Σύνδεσμοι (links) στην ιστοσελίδα www.stellatsalikidou.gr

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, οδηγούν σε σελίδες της ιστοσελίδας ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν τον χρήστη να μεταβεί από αυτή σε ιστοσελίδες τρίτων. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης και η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η επιχείρηση παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της δεν υποδηλώνει ότι η επιχείρηση εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για την προστασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από τις άλλες ιστοσελίδες. Επίσης η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τους όρους Πολιτικής Απορρήτου που ακολουθούν άλλες ιστοσελίδες.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την εκ μέρους μας εφαρμοζόμενη πολιτική απορρήτου, τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παραμένουμε πάντοτε στη διάθεση σας.

Αλλαγές στην πολιτική

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενημερώνεται και αναθεωρείται εκ μέρους μας κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. Κάθε γενόμενη αναθεώρηση θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδας μας και θα ενημερώνεται ο χρήστης με κάθε πρόσφορο τρόπο. Για τον λόγο αυτό συστήνεται ο χρήστης να διαβάζει την πολιτική απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα.