Στάδια της ζωής

Εγκυμοσύνη & θηλασμόςΔιατροφική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Στόχος είναι η κάλυψη των αυξημένων διατροφικών αναγκών για ομαλή ανάπτυξη και η διασφάλιση της υγείας τόσο του παιδιού όσο και της μητέρας, μέσα από μια διατροφή που επιτρέπει παράλληλα τον έλεγχο του βάρους της.

Παιδική & εφηβική ηλικία: Αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης, παρακολούθηση της ανάπτυξης και διατροφική εκπαίδευση του παιδιού και του εφήβου. Στόχος είναι η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, η κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών και θρεπτικών αναγκών για ομαλή ανάπτυξη καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Γεροντική ηλικία: Αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης ηλικιωμένων ατόμων και σχεδιασμών εξειδικευμένων διατροφικών προγραμμάτων. Σημαντική είναι η διατήρηση καλής υγείας και υψηλής ποιότητας ζωής μέσα από την αντιμετώπιση προβλημάτων που οδηγούν συχνά σε κακή σίτιση, τη ψυχολογική υποστήριξη και την κάλυψη πιθανών διατροφικών ελλείψεων.