Αθλητική διατροφή

Ειδικά προγράμματα διατροφικής αξιολόγησης και υποστήριξης του αθλητή ανάλογα με το άθλημα, την αθλητική περίοδο, τις ώρες προπόνησης και το στόχο της αθλητικής απόδοσης. Οι στόχοι των αθλητικών προγραμμάτων είναι:

  • κάλυψη των αυξημένων αναγκών
  • βέλτιστη αποκατάσταση
  • κατάλληλη σωματική σύσταση (μυϊκή μάζα)

Ο συνδυασμός αυτών αποτελεί την βάση για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και τα βέλτιστα επίπεδα υγείας των αθλητών.